ประวัติโรงเรียน

        ประวัติโดยย่อของโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหนองผือ  ตั้งอยู่  หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผืออำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ การก่อตั้งครั้งแรกชาวบ้านได้จับจองที่ดิน จำนวน ๒ ไร่  ๔๘ ตารางวา  โดยสละเงินส่วนตัวก่อสร้างโรงเรียนขึ้น  ในปี พ.. ๒๕๐๑ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  มีนายสมาน  จันทะภาเป็นครูใหญ่คนแรก


Comments