ชุดแต่งกายนักเรียนชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ชุดพละ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชุดลูกเสือสำรอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


ชุดลูกเสือสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


ชุดขาว (วิถีพุทธ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6Comments