โรงเรียนบ้านหนองผือ  
รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  
  

คณะครูและนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้การเพาะปลา
เพื่อนำความรู้ที่ได้มาทำโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์

 
 

คณะครูและนักเรียนร่วมมือพัฒนา 
ตัด ถางหญ้า รอบบริเวณโรงเรียนเพื่อใปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

  

คณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของนักเรียนกับครอบครัว และร่วมสนทนาหารือกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเด็กนักเรียน

  
  

กิจกรรมงานวันแม่โรงเรียนบ้านหนองผือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 


วิดีโอ YouTubeข่าวประชาสัมพันธ์ เลย 1

e-NEWS ข่าวกิจกรรม

e-NEWS ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

e-NEWS เผยแพร่งานวิชาการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น